Ogłoszenie naboru na projekty innowacyjne nr 1/P/2023

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020

Numer naboru: 1/P/2023

Szczegóły dotyczące naboru