Ogłoszenie naboru wniosków grantowych nr 4/G/2021 – kluby młodzieżowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer naboru: 4/G/2021

Szczegóły dotyczące naboru