Ogłoszenie o naborze nr 4/G/2022 – kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek

Numer naboru: 4/G/2022

Szczegóły dotyczące naboru