Ogłoszenie o naborze wniosków 1/G/2022 – usługi wzajemnościowe

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek

Numer naboru: 1/G/2022

Szczegóły dotyczące naboru