Ogłoszenie o naborze wniosków: 2/G/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer naboru: 2/G/2020

Szczegóły dotyczące naboru