Ogłoszenie o naborze wniosków 3/G/2021 – usługi wzajemnościowe, lider, inne w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer naboru: 3/G/2021

Szczegóły dotyczące naboru