Ogłoszenie wyników naborów nr 2/G/2022 – wsparcie działań wolontarystycznych, liderów/animatorów społeczności lokalnej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.