Ogłoszenie wyników naborów wniosków 5/G/2018

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.