Ogłoszenie wyników naborów wniosków nr 2/G/2021- kluby młodzieżowe

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.