Ogłoszenie wyników naborów wniosków nr 3/G/2021- usługi wzajemnościowe, lider i inne

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.