Ogłoszenie wyników naboru 1/G/2022 – usługi wzajemnościowe

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 1/G/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.