Ogłoszenie wyników naboru 3/G/2019 – aktywizacja społeczno-zawodowa

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2019.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.