Ogłoszenie wyników naboru 4/G/2022 – kluby młodzieżowe

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków o powierzenie grantu 4/G/2022.