Ogłoszenie wyników naboru 5/G/2020

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2020.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.