Ogłoszenie wyników naboru 5/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator, inne

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków o powierzenie grantu 5/G/2022.