Ogłoszenie wyników naboru nr 3/G/2022 – wsparcie klubów młodzieżowych

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.