Ogłoszenie wyników naboru wniosków grantowych nr 2/G/2020 (kluby młodzieżowe)

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2020.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.