Ogłoszenie wyników naboru wniosków nr 5/G/2019 – rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2019.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.