Ogłoszenie wyników naboru wniosków nr 5/G/2021 – usługi wzajemnościowe, lider/animator społeczności lokalnej i inne

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.