Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe (1/P/2023) – odwołanie

Na posiedzeniach Zespołu Ekspertów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków pilotażowych i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 1/P/2023, do Listy rankingowej – Listy projektów wybranych do realizacji wpłynęło pismo odwoławcze, któremu nadano znak sprawy w LGD nr 1/Odwołanie/1/P/2023.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków na projekty pilotażowe – 1/P/2023.