Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe (1/P/2023)

Na posiedzeniach Zespołu Ekspertów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków pilotażowych i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 1/P/2023.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków na projekty pilotażowe – 1/P/2023.