Ogłoszenie wyników naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/G/2021 – kluby młodzieżowe

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków.