Podsumowanie Spotkań stacjonarnych realizowanych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zorganizował cykl Spotkań stacjonarnych dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z funduszy europejskich:

08.05.2024 r. – Spotkanie stacjonarne pt. “Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”, w którym wzięło udział łącznie 45 osób, dotyczyło informacji o szeroko rozumianym finansowaniu ze środków unijnych prezentowanych przez przedstawiciela Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

15.05.2024 r. – Spotkanie stacjonarne pt. “Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”, w którym wzięło udział łącznie 14 osób, dotyczyło informacji o szeroko rozumianym finansowaniu ze środków unijnych prezentowanych przez przedstawiciela Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

22.05.2024 r. – Spotkanie stacjonarne pt. “Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”, w którym wzięło udział łącznie 21 osób, dotyczyło informacji o szeroko rozumianym finansowaniu ze środków unijnych prezentowanych przez przedstawiciela Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, przedstawiciela Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Lokalna Grupa Działania miasto Włocławek podczas trwania całego cyklu Spotkań stacjonarnych, wystawiła punkt informacyjny LGD, gdzie zainteresowani dowiedzieli się o możliwościach finansowania w ramach funduszy unijnych przez LGD, a pracownicy Biura LGD rozdali zebranym plakaty i ulotki informacyjne oraz odpowiedzieli na wszystkie pytania nurtujące zebranych na sali.

Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 80 osób. Wszystkie spotkania odbyły się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku przy ul. Bechiego 2 na Sali konferencyjnej.

Spotkania przebiegały w miłej i przyjemnej atmosferze.