Posiedzenie Rady LGD – 3, 5 i 10.03.2021

Informujemy, że w dniach 03.03.2021, 05.03.2021 i 10.03.2021 r. od godz. 15.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe w ramach naboru 5/G/2020.