Posiedzenie Rady LGD – ocena wniosków na wsparcie klubów młodzieżowych

Informujemy, że w dniach 20 lipca, 21 lipca i 22 lipca 2022 r. od godz. 15.30 w siedzibie LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków w ramach naboru 3/G/2022 – wsparcie działań aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.