Prośba o wypełnienie ankiety

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszym mieście.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=680f2a24&&b=9c2f13ecc&&c=649a036b