Punkt Konsultacyjny nowej LSR

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców miasta Włocławek do udziału w pracach nad NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU poprzez przekazywanie swoich uwag i pomysłów w celu określenia celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania.

Naszą kolejną ścieżką do osiągnięcia wyznaczonego celu jest utworzenie Punktu Konsultacyjnego, który czeka na wszystkich zainteresowanych od dnia 14.11.2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek.

Zakres działania punktu:

  • konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania
  • konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru
  • konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR
  • konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

Zapraszamy do spotkania z nami w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 14:00 lub w inny dzień, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Będzie również możliwość odbycia konsultacji on line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. Microsoft Teams).

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności na każdym etapie przygotowywania strategii, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców w różnych kwestiach.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel.: +48 729 767 931, mail: lgd.wloclawek@wp.pl