Spotkania Informacyjno-Konsultacyjne dla Mieszkańców Miasta Włocławek – podsumowanie

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dnia 12.12.2023 r. podpisała Umowę O Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność z Zarządem Województwa i jest w trakcie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność dla obszaru miasta Włocławek na lata 2023-2029.

W związku z tym Gmina Miasto Włocławek zorganizowała w Urzędzie Miasta Włocławek cykl Spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami miasta Włocławek, na które zaprosiła Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek.

Spotkania prowadzili pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek.

Podczas spotkań wprowadziliśmy mieszkańców w działalność LGD i w jej rolę w życiu lokalnej społeczności, omówiliśmy obszary wsparcia w perspektywie finansowania unii europejskiej na lata 2021-2027, skonsultowaliśmy najważniejsze dokumenty, takie jak: Procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów), Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, przedstawiliśmy roczny harmonogram ogłaszania konkursów i poinformowaliśmy o zasadach ich przeprowadzenia, zgromadziliśmy informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców miasta Włocławek, które mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci projektów współfinansowanych w ramach LSR.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY SPOTKAN
1. 31.01.2024 r. (środa)

– godz. 11.00

Urząd Miasta Włocławek, ul Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, budynek B, sala 4 21 osób
2. 01.02.2024 r. (czwartek)

– godz. 11.00

Urząd Miasta Włocławek, ul Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, budynek B, sala 4 32 osoby
3. 02.02.2024 r. (piątek)

– godz. 11.00

Urząd Miasta Włocławek, ul Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, budynek B, sala 4 18 osób

Łącznie w Spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych wzięło udział 71 osób.

Spotkania przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze a dyskusjom nie było końca, dziękujemy za zainteresowanie i za uczestnictwo a już niebawem czekają nas kolejne Spotkania.