Walne zebranie członków stowarzyszenia – 28.09.2020

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Łęgska 20. Planowany porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego maila. 

Sprawozdanie merytoryczne zostanie zawieszone od dnia 11.09.2020 na naszej stronie internetowej http://lgdwloclawek.pl/dokumenty/umowa-ramowa/
Ze względu na sytuację epidemiologiczną informujemy o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni przed wejściem na salę. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego.