Warsztat Refleksyjny 2024 – kończący poprzednią perspektywę finansowania UE

Szanowni Mieszkańcy, Wnioskodawcy, Beneficjenci i Partnerzy LGD,

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym Warsztacie Refleksyjnym.

W czasie spotkania będziemy prezentować realizację finansową i rzeczową zakończonej Lokalnej Strategii Rozwoju (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowanie LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin:

26 lutego 2024 r. (poniedziałek), początek godz. 15:00

Miejsce:

sala konferencyjna Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12 A

Dodatkowo załączona została Ankieta na warsztat refleksyjny, prosimy o wypełnienie jej i odesłanie na e-mail: biuro@lgdwloclawek.pl lub dostarczenie bezpośrednio do pracowników Biura LGD w dniu realizacji Warsztatu Refleksyjnego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie na adres e-mail: biuro@lgdwloclawek.pl lub pod numerem telefonu: 729 767 931.