Warsztat refleksyjny LGD i spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dn. 06.02.2023 godz.:16:00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A.

W czasie spotkania będziemy prezentować realizację finansową i rzeczową LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowanie LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Po zakończeniu warsztatu przewidujemy debatę nt. realizacji projektów w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017 oraz stworzenia na ten okres Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy:

– rozpoznać potrzeby mieszkańców;

– omówić możliwości wykorzystania lokalnego potencjału;

– zaplanować pomysły na projekty aktywizujące społeczność lokalną.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację, którą należy dokonać na adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl  lub telefonicznie 729 767 931.