Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Miasta Włocławek.

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza do udziału  w spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017 oraz stworzenia na ten okres Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy:

– rozpoznać potrzeby mieszkańców

– omówić możliwości wykorzystania lokalnego potencjału

– zaplanować pomysły na projekty aktywizujące społeczność

Na spotkania zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych oraz wszystkie osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności.

 

Terminy spotkań:

Spotkania otwarte (prosimy o wcześniejsze potwierdzania uczestnictwa):

21.11.2022 godz. 12.00 (grupa: seniorzy) – COPiW, ul. Żabia 12A

21.11.2022 godz. 16.00 (grupa: NGO) – COPiW, ul. Żabia 12A

22.11.2022 godz. 12.00 (grupa: osoby młode) – COPiW, ul. Żabia 12A

22.11.2022 godz. 16.00 (grupa: przedsiębiorcy) – COPiW, ul. Żabia 12A

24.11.2022 godz. 12.00 (grupa: edukacja ustawiczna i JST) – COPiW, ul. Żabia 12A

24.11.2022 godz. 16.00 (grupa: kobiety) – COPiW, ul. Żabia 12A