Zaproszenie na Galę Grantobiorców – 14.02.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zaprasza na Galę Grantobiorców, która odbędzie się 14 lutego 2020 r. o godz.12.00 w Sali 4 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13. Podczas uroczystości wręczone zostaną Certyfikaty przedstawicielom instytucji i organizacji, którzy otrzymali dofinansowanie do swoich projektów w ramach konkursu grantowego 2019.