Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 26.09.2022

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 r (poniedziałek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte decyzje m. in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2021 oraz wybór członka Rady LGD – reprezentanta sektora mieszkańców.