ZMIANA!!! Zaproszenie na Szkolenie regionalne na temat: Wybrane zagadnienia prawno-finansowe w praktyce prowadzenia Klubu Sportowego

Odpowiadając na Państwa głosy, przesuwamy szkolenie na sobotę, aby umożliwić udział w szkoleniu jak największej liczbie odbiorców!!!

Zapraszamy przedstawicieli Klubów Sportowych do zapisywania się na Szkolenie regionalne organizowane w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek!!!

Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zgłoszenie chęci udziału telefonicznie na nr: 729-767-931 lub mailowo na adres: lgd.wloclawek@wp.pl. Zapraszamy również do zapisów osobiście w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, przy ul. Piekarskiej 6; 87-800 Włocławek od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Zapisy na Szkolenie zbieramy do 05.12.2023 r.

Udział w Szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli Klubów Sportowych z terenu miasta Włocławek oraz z okolicznych terenów miejsko-wiejskich i wiejskich.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej informacji:

Temat Wybrane zagadnienia prawno-finansowe w praktyce prowadzenia Klubu Sportowego
Trener Marek Kirkowski
Termin i miejsce 9 grudnia 2023 r. (sobota)

87-800 Włocławek; ul. Piekarska 6

siedziba LGD Miasto Włocławek

10:00 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

  • wybrane zagadnienia prawne w praktyce funkcjonowania Klubu Sportowego (rodzaje organizacji, dokumenty wewnętrzne)

11:00 – PRZERWA KAWOWA

  • wybrane zagadnienia prawne w praktyce funkcjonowania Klubu Sportowego (najważniejsze terminy, najważniejsze akty prawne obowiązujące w KS z omówieniem)

12:30-13:00 – PRZERWA OBIADOWA

  • prawidłowy statut Klubu Sportowego – omówienie

15:00 – PRZERWA KAWOWA

  • finanse Klubów Sportowych w praktyce (rodzaje działalności, źródła finansowania, ważne terminy dla KS)

16:30 – ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA