ZMIANY W FUNKCJONOWANIU BIURA LGD

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO W DNIACH 14-30. KWIETNIA BR. BIURO BĘDZIE CZYNNE DLA BENEFICJENTÓW W GODZINACH 10.00 – 14.00. RÓWNIEŻ W TYCH GODZINACH PROSIMY PRZYNOSIĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW KONKURSOWYCH.

NADAL JEST MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU OSOBISTEGO, TYLKO W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.