Zmiany w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

9 stycznia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Podczas spotkania podjęte zostały uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia dokumentów dotyczących naborów konkursowych i wysokości składki członkowskiej na rok 2020.

W związku z pisemną rezygnacją pani Eweliny Brodzińskiej z funkcji Prezesa Zarządu LGD Miasto Włocławek odbyły się wybory nowego Prezesa. W głosowaniu tajnym nowym Prezesem została pani Monika Jabłońska, która posiada doświadczenie w działalności organizacji pozarządowych, pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”, jest członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, należała również do Rady LGD. Zgodnie z § 25 pkt 9 Statutu LGD, mówiącym o tym, że Prezes Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady LGD, podczas walnego zebrania uzupełniony został jej skład.