Zwiększenie alokacji na naborze grantowym 4/G/2021

W związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na zwiększenie alokacji w naborze grantowym  4/G/2021 w dniu 23.11.2021, informujemy, że kwota środków przeznaczona na nabór została zwiększona do: 356 121,00 zł.