Wigilia Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek Serdecznie zaprasza na Spotkanie wigilijne w dniu 12.12.2018 o godz. 15:30 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej, ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11.12.2018 w Biurze LGD Miasto Włocławek, ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek,  na adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl lubtelefonicznie: 729 767 931

Szkolenia dla potencjalnych grantobiorców zakończone

Zakończył się cykl punktowanych szkoleń dla naszych potencjalnych Grantobiorców. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach, inspirujące pomysły i ciekawe rozmowy. Zapraszamy na indywidualne konsultacje w Biurze LGD ul. Piekarska 6. Poniżej link do prezentacji ze szkoleń https://docdro.id/hQOH7dMoraz materiał informacyjnyhttp://www.kujawy.info/puls-miasta/lgd-szkolilo-mieszkancow-w-jakiej-sprawie/?fbclid=IwAR2lNL_6jqNP5jfoVW8iHCWIub2l7syO9LmpFr3KlU6cSe7r_mFeEycmxRQ

Interpretacja kryterium

Poniżej przedstawiamy interpretację kryterium zgodności z LSR – kryterium A.6 „Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na dany konkurs”: Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o powierzenie grantu, może wystąpić maksymalnie dwa razy. W przypadku wnioskodawcy, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają osobowość Więcej…

Nabór 5/G/2018

Ogłoszenie o naborze Załączniki:  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu; 2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami; 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4. Kryteria wyboru operacji i grantów; 5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców; 6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu; 7. Katalog stawek maksymalnych; 8. Wzór pełnomocnictwa; 9.  Instrukcja wypełniania Więcej…

Nabór 4/G/2018

Ogłoszenie o naborze Załączniki:  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu; 2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami; 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4. Kryteria wyboru operacji i grantów; 5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców; 6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu; 7. Katalog stawek maksymalnych; 8. Wzór pełnomocnictwa; 9. Instrukcja wypełniania wniosku Więcej…

Nabór 3/G/2018

Ogłoszenie o naborze Załączniki:  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu; 2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami; 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4.  Kryteria wyboru operacji i grantów; 5.  Procedura wyboru i oceny Grantobiorców; 6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu; 7.  Katalog stawek maksymalnych; 8. Wzór pełnomocnictwa; 9. Instrukcja Więcej…

Nabór 2/G/2018

Jeśli chcesz pobrać dokument, kliknij w tekst.  Ogłoszenie o naborze Załączniki:  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu; 2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami; 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4. Kryteria wyboru operacji i grantów;5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu7. Katalog stawek maksymalnych;8. Wzór pełnomocnictwa;9. Instrukcja Więcej…

Ogłoszenie naboru wniosków 1/G/2018

Ogłoszenie o naborze  1. Wzór wniosku o  powierzenie grantu 2. Wzór umowy  o powierzenie grantu z załącznikami 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4. Kryteria wyboru operacji i grantów; 5. Procedura wyboru  i  oceny  Grantobiorców 6. Pomocnicze dokumenty do realizacji  naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu 7. Katalog stawek maksymalnych   8. Wzór pełnomocnictwa   9. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu   10. Instrukcja Generatora   ” width=”400″> 11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Więcej…