II regionalne Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej

Zapraszamy na II regionalne Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej. Celem forum jest stworzenie przestrzeni do współpracy, sieciowania i wymiany doświadczeń dla animatorów i edukatorów z województwa kujawsko-pomorskiego, z sektorów kultury, oświaty i pomocy społecznej. Program Forum obejmuje wykłady i warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji kulturowej i animacji Młodzieży. Forum Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe (1/P/2023)

Od 01.05.2023 r. realizujemy projekt nr RPKP.11.01.00-04-00014/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.040.2022 o dofinansowanie Projektu „Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II” z dnia 16.05.2022 r. Na posiedzeniach Zespołu Ekspertów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków pilotażowych i wyboru projektów złożonych Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe (1/P/2023)

Od 01.05.2023 r. realizujemy projekt nr RPKP.11.01.00-04-00014/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.040.2022 o dofinansowanie Projektu „Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II” z dnia 16.05.2022 r. Na posiedzeniach Zespołu Ekspertów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków pilotażowych i wyboru projektów złożonych Więcej…

Grant z Fundacji Anwil – Rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek wraz z Partnerami, tj.: Nieformalną Grupą STRIKAS, reprezentującą osiedle Leopoldowo i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku otrzymali z Fundacji Anwil grant na realizację projektu pn. „Sportowo, kolorowo i zdrowo ze Strikasami”. Realizacja projektu w terminie od 10.07.2023r. do 11.08.2023r. Od dnia dzisiejszego rozpoczęła Więcej…

Otrzymaliśmy grant z Fundacji Anwil

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek wraz z Partnerami, tj.: Nieformalną Grupą STRIKAS, reprezentującą osiedle Leopoldowo i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku otrzymali z Fundacji Anwil grant na realizację projektu pn. „Sportowo, kolorowo i zdrowo ze Strikasami”. Realizacja projektu w terminie od 10.07.2023r. do 11.08.2023r. Od dnia 10 lipca Więcej…

Szkolenia dotyczące naboru wniosków na projekty pilotażowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naborów wniosków pilotażowych. Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie projektów pilotażowych zostało zamieszczone na stronie internetowej LGD w dn. 29.05.2023 r., a nabory wniosków będą trwały od 13.06.2023 od godz. 8.00 do 04.07.2023 r. do godz. 16.00 Szkolenia dotyczące dokumentacji Więcej…

ogłoszenie naboru na projekty innowacyjne nr 1/P/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 1/P/2023  Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020 Numer naboru LGD: 1/P/2023 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1: Włączenie społeczne Więcej…

Spotkanie konsultacyjne nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza do udziału  w ostatnim spotkaniu konsultacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2027. Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy: –omówić wyniki konsultacji LSR – Więcej…