II regionalne Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej

Zapraszamy na II regionalne Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej. Celem forum jest stworzenie przestrzeni do współpracy, sieciowania i wymiany doświadczeń dla animatorów i edukatorów z województwa kujawsko-pomorskiego, z sektorów kultury, oświaty i pomocy społecznej. Program Forum obejmuje wykłady i warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji kulturowej i animacji Młodzieży. Forum Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe (1/P/2023)

Od 01.05.2023 r. realizujemy projekt nr RPKP.11.01.00-04-00014/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.040.2022 o dofinansowanie Projektu „Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II” z dnia 16.05.2022 r. Na posiedzeniach Zespołu Ekspertów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków pilotażowych i wyboru projektów złożonych Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe (1/P/2023)

Od 01.05.2023 r. realizujemy projekt nr RPKP.11.01.00-04-00014/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.040.2022 o dofinansowanie Projektu „Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II” z dnia 16.05.2022 r. Na posiedzeniach Zespołu Ekspertów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków pilotażowych i wyboru projektów złożonych Więcej…

Grant z Fundacji Anwil – Rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek wraz z Partnerami, tj.: Nieformalną Grupą STRIKAS, reprezentującą osiedle Leopoldowo i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku otrzymali z Fundacji Anwil grant na realizację projektu pn. „Sportowo, kolorowo i zdrowo ze Strikasami”. Realizacja projektu w terminie od 10.07.2023r. do 11.08.2023r. Od dnia dzisiejszego rozpoczęła Więcej…

Otrzymaliśmy grant z Fundacji Anwil

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek wraz z Partnerami, tj.: Nieformalną Grupą STRIKAS, reprezentującą osiedle Leopoldowo i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku otrzymali z Fundacji Anwil grant na realizację projektu pn. „Sportowo, kolorowo i zdrowo ze Strikasami”. Realizacja projektu w terminie od 10.07.2023r. do 11.08.2023r. Od dnia 10 lipca Więcej…

Podsumowanie szkoleń informacyjnych

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami informacyjnymi. Frekwencja Nam dopisała, gdyż dnia 12.06.2023 r. na szkoleniu organizowanym o godz. 16:00 LGD odwiedziło 14 uczestników, natomiast dnia 15.06.2023 r. na szkoleniu organizowanym o godz. 11:00 LGD odwiedziło 13 uczestników. Dziękujemy również za tak miłe słowa kierowane po szkoleniach do pracowników Więcej…

Szkolenia dotyczące naboru wniosków na projekty pilotażowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naborów wniosków pilotażowych. Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie projektów pilotażowych zostało zamieszczone na stronie internetowej LGD w dn. 29.05.2023 r., a nabory wniosków będą trwały od 13.06.2023 od godz. 8.00 do 04.07.2023 r. do godz. 16.00 Szkolenia dotyczące dokumentacji Więcej…

ogłoszenie naboru na projekty innowacyjne nr 1/P/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 1/P/2023  Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020 Numer naboru LGD: 1/P/2023 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1: Włączenie społeczne Więcej…