Spotkanie konsultacyjne nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza do udziału  w ostatnim spotkaniu konsultacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2027. Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy: –omówić wyniki konsultacji LSR – Więcej…

Realizacja nowego projektu przez LGD Miasto Włocławek!!

Informujemy, że LGD Miasto Włocławek rozpoczęło realizację nowego projektu: „Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II” LGD Miasto Włocławek otrzymało dofinansowanie w wysokości: 397 337,50 zł, wkład własny wynosi: 20 912,50 zł, całkowita wartość projektu: 418 250,00 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Więcej…

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zaprasza na spotkania

Od 01.05.2023 r. realizujemy projekt nr RPKP.11.01.00-04-00014/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.040.2022 o dofinansowanie Projektu „Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II” z dnia 16.05.2022 r.) W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w spotkania konsultacyjne dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod Więcej…

Konsultacje społeczne nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek. Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Więcej…

Informacja Stowarzyszenia WŁOF

Miło Nam poinformować, iż uruchomiona została strona internetowa Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka:  http://www.wlof.wloclawek.eu Zapraszamy do śledzenia zamieszczanych tam aktualności. ————————————————————– Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka jest dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem 15 jednostek samorządu terytorialnego działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia Więcej…

TPD – KOLONIE 2023

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku jest wieloletnim organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W tegorocznej ofercie proponujemy Państwu kolonie letnie w JASTRZĘBIEJ GÓRZE oraz TYLICZU. JASTRZĘBIA GÓRA – turnus w terminie 08.08.2023r. – 17.08.2023r. Wiecej informacji o ofercie – kliknij tutaj TYLICZ – I turnus w terminie Więcej…

Warsztat refleksyjny LGD i spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dn. 06.02.2023 godz.:16:00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. W Więcej…

Spotkanie informacyjne nt. „Fundusze europejskie na szkolenia dla firm”

Przedsiębiorców i pracowników firm MŚP zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne online pt.  „Fundusze europejskie na szkolenia dla firm”. Spotkajmy się w dniu  17 stycznia 2023  r. w godzinach od 10:00 do 11:00. Finansowane z funduszy europejskich szkolenia każdy wybierze według własnych potrzeb. Mogą to być szkolenia zawodowe, z kompetencji cyfrowych, Więcej…