Prośba o wypełnienie ankiety

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszym mieście. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=680f2a24&&b=9c2f13ecc&&c=649a036b

Ogłoszenie wyników naboru 5/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator, inne

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2022 w zakresie tematycznym Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania Więcej…

ogłoszenie wyników naboru 4/G/2022 – kluby młodzieżowe

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2022 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru Więcej…

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniach od 3 października do 14 października od godz. 16.00 w siedzibie LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków w ramach naboru 4/G/2022 – wsparcie działań aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym Więcej…

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Fundusze europejskie na aktywizację zawodową młodych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Fundusze europejskie na aktywizację zawodową młodych” Spotkanie odbędzie się 14 września 2022 r., początek godzina 10:00. Przewidujemy, że potrwa do 11:45. Na spotkaniu dowiesz się czy posiadasz cechy niezbędne do prowadzenia firmy. Jeśli brakuje Ci odpowiednich Więcej…

Szkolenie dla wnioskodawców – nabór 4/G/2022 i 5/G/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naborów wniosków grantowych. Nabory wniosków grantowych rozpoczną się od 25 sierpnia 2022 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją naborową i tematyką naborów odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ul. Piekarska 6: – w dniu 23.08.2022 r. (wtorek) Więcej…

Ogłoszenie o naborze 5/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator i inne rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 5/G/2022  Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej Lokalna Grupa Działania Więcej…

Ogłoszenie o naborze nr 4/G/2022 – kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/G/2022  Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: c) kluby młodzieżowe f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym Lokalna Grupa Działania Miasto Więcej…