Przedłużamy Konsultacje Indywidualne dla Mieszkańców Miasta Włocławek!

 

Drodzy Mieszkańcy Włocławka, wychodząc Wam na przeciw przedłużamy konsultacje indywidualne!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Włocławek (w tym przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze miasta Włocławek) na konsultacje indywidualne.

Konsultacje indywidualne dotyczyć będą szczegółów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Miasta Włocławek na lata 2023-2029 (LSR), której celami są: Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z obszaru objętego LSR, Ochrona seniorów z obszaru objętego LSR przed wykluczeniem poprzez wspieranie ich integracji i aktywizacji oraz Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn z obszaru objętego LSR.

Zachęcamy do wypełnienia przed konsultacją Fiszki Projektowej (plik w załączniku), dzięki, której jeszcze lepiej zrozumiemy i omówimy Państwa potrzeby i pomysły. Konsultacje indywidualne świadczone będą przez pracowników Biura LGD w okresie od 06.05.2024 r. do 24.05.2024r. w godzinach od 10:00 do 15:00 (w uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą być świadczone w późniejszych godzinach w zależności od dostępności pracowników Biura LGD), w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek przy ul. Piekarskiej 6 we Włocławku.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Z uwagi na zapewnienie komfortu naszym interesantom, chęć uczestnictwa w konsultacji indywidualnej należy zgłosić pod numerem telefonu: 729-767-931 lub na adres e-mail: biuro@lgdwloclawek.pl. Równocześnie umawiając się na wybrany dzień i godzinę konsultacji.

Konsultacje indywidualne w mieście Włocławek są elementem kampanii informacyjno-promocyjnej na temat głównych założeń LSR i działalności LGD.