3/K/2020 – Zał nr 17 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych

Załączniki