Nabór 3/G/2021

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.:

  1. usług wzajemnościowych, samopomocowych
  2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
  3. inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej