Lista realizowanych projektów naboru 3/G/2021

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
3/G/2021/001
Beneficjent:
Firma Handlowo Usługowa Splendora
Dofinansowanie:
49.999,50 zł zł
O projekcie:

Projektem objętych zostanie 15 cudzoziemców przebywających we Włocławku oraz 15 osób z ich otoczenia. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na zaktywizowaniu docelowej grupy beneficjentów, stworzeniu im warunków do integracji z innymi m …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/002
Beneficjent:
Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

W okresie od 05.07.2021 roku do 31.10.2021 roku 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 2 osoby z otoczenia podniesie swoją aktywność społeczną z obszaru integracji o charakterze środowiskowym. Utworzenie warunków do włączenia społec …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/003
Beneficjent:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

W okresie 1.VII.2021 – 31.X.2021r. 18 mieszkańców Włocławka, w tym 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 6 osób z ich otoczenia podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przy …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/004
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dofinansowanie:
36.460,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 10 osób zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowane działania środowiskowe modelu OSL w okresie …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/005
Beneficjent:
Stowarzyszenie Mediacyjne na Rzecz Porozumienia
Dofinansowanie:
46.500,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest zapoznanie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy znajdują się konflikcie z osobami z bliskiego otoczenia (również w sporach prawnych) oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia, mieszkańców Włocławka w zakr …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/006
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Wnioskodawca w ramach projektu zamierza zintegrować grupę 15 cudzoziemców na stałe zamieszkujących Gminę Miasto Włocławek, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na aktywizowaniu do …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/007
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
47.440,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podnies …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/008
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
47.010,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podnies …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/009
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Dofinansowanie:
47.101,00 zł zł
O projekcie:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z ich …

Szczegóły