Nabór 4/G/2021

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

  1. kluby młodzieżowe
  2. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym