Lista realizowanych projektów naboru 4/G/2021

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
4/G/2021/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Cel ogólny to tworzenie dla włączenia społecznego oraz wsparcie 16 mieszkańców M. Włocławek (6K i 10M) objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej w okresie do 31.05.2022 r. Projekt „Klub Odkrywców” realizowany będzie w formule Klubu Młodz …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/002
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Projekt skierowany dla 25 uczniów (12K+13M) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem, którzy w projekcie utworzą Klub Młodzieżowy. W projekcie przewiduje się realizację zajęć w formie 5 bloków tematycznych, a w każdym 2rodzaje zajęć, w formie zajęć pozalekcy …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/003
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Projekt „Młodzieżowy Klub Filmowca” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek. Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławka. Głównym celem projek …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/004
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Projekt Piwnica Literacka „U Konopnickiej” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek. Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławka. Głównym celem …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/005
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Cel ogólny to : tworzenie dla włączenia społecznego oraz wsparcie 12 mieszkańców M. Włocławek zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6 K i 6 M) w zakresie aktywizacji społecznej w okresie od 01.12.2021 r. do 31.05.2022 r. Projekt Młodzieżowy …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/006
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych we Włocławku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy poprzez udział w projekcie utworzą Klub Młodzieżowy. Działania te wpłyną na rozwój zainteresowań i umiejętność zastosowania wied …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/007
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Zespół Szkół Technicznych we Włocławku
Dofinansowanie:
48.915,00 zł zł
O projekcie:

Projekt Klub Młodego Fotografa realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupę docelową stanowić będzie 12 osób, 8 osób zagrożonych ubóstwem (4K i 4 M) oraz 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (2K i 2M) zam …

Szczegóły
Więcej o projekcie: