Lista realizowanych projektów naboru 5/G/2021

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
5/G/2021/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50 000 zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób – 8 osób zagrożonych ubóstwem l …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/003
Beneficjent:
Klub Sportowy Be Active
Dofinansowanie:
46.747,50 zł
O projekcie:

Projekt skierowany jest do osób po 55 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt zaktywizuje osoby zagrożone wykluczeniem, przez co zwiększy się ich dbałość o własne zdrowie. Udział w zajęciach sprawi, że osoby zagrożone wykluczeniem będą …

Szczegóły
Numer grantu:
5/G/2021/004
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50 000 zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób – 10 osób zagrożonych ubóstwem …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/005
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
31 555 zł
O projekcie:

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 15 cudzoziemców przebywających na terenie Gminy Miasta Włocławek ( 10 K i 5 M) oraz 10 osób z ich otoczenia ( 5 K i 5 M) poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/006
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
37 810 zł
O projekcie:

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu cudzoziemców przebywających na terenie Gminy Miasta Włocławek poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowy …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/013
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
40.080,00 zł
O projekcie:

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. medyczne, psychologiczne, hortiterapeutyczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – Pilates. Będzie skierowany do …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/014
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
45.780,00 zł
O projekcie:

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. medyczne, psychologiczne, hortiterapeutyczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – Pilates. Będzie skierowany do …

Szczegóły
Więcej o projekcie: