Cały świecie – gramy w necie

Celem głównym projektu jest propagowanie twórczości włocławskich seniorów poprzez organizację wsparcia umożliwiającego wzmocnienie umiejętności artystycznych mieszkańców Włocławka oraz publikowanie twórczości Seniorów w Internecie. Cele szczegółowe: rozbudowa zaplecza technicznego i narzędzi niezbędnych do występów scenicznych grup seniorskich i publikacji występów Seniorów w sieci, nabycie przez Seniorów nowych umiejętności artystycznych niezbędnych do profesjonalizacji ich występów scenicznych, nabycie przez Seniorów nowych umiejętności technicznych niezbędnych do samodzielnego prowadzenia rozrywkowego kanału You Tube adresowanego w szczególności do osób starszych.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

  1. Rozbudowa zaplecza technicznego (zakup sprzętu niezbędnego do profesjonalnych występów na żywo i przygotowania nagrań do sieci oraz uruchomienie dedykowanego Seniorom kanału rozrywkowego YouTube oraz rozbudowa profilu Facebook)
  2. Szkolenia praktyczne dla uczestników z zakresu: (wzmacniania umiejętności scenicznych (emisja głosu, dykcja, choreografia) – 45 h oraz obsługi sprzętu scenicznego oraz przygotowania i zamieszczania materiałów w Internecie (YouTube / Facebook) – 30 h)
  3. Przygotowanie programu artystycznego w formie: (występów na żywo (koncert / montaż słowno-muzyczny, opracowanie programu + próby) oraz przygotowanie teledysku promocyjnego)
  4. Prezentacja efektów projektu: (koncert dla mieszkańców Włocławka w ramach spotkania podsumowującego w CK Browar, kampania medialna na kanale You Tube (publikowanie teledysku i innych materiałów przygotowanych w trakcie projektu) oraz akcję zainicjowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym)